PENDAHULUAN

ROHIS

Kerohanian Islam (ROHIS) Ar Rasyidan merupakan satu-satunya organisasi resmi di bidang dakwah Islam bagi siswa dan siswi muslim Smp n 8 Rangkasbitungyang bergerak dalam dakwah Islam sesuai pemahaman salafus salih serta mempererat ukhuwah Islamiyah bagi bagi siswa-siswi muslim baik di lingkungan Smp n 8 Rangkasbitung maupun ke lingkungan luar sekolah.

TENTANG KAMI

Sesungguhnya segala pujian hanya layak ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Shalawat beriring doa keselamatan semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarganya, para sahabatnya, dan segenap pengikut mereka yang setia hingga akhir zaman. Amma ba’du.

Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kalamullah. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sesungguhnya seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama). Dan semua pekara yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid’ah. Semua bid’ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan nerakalah tempatnya.

PROFIL ORGANISASI

Organisasi Kerohanian Islam (ROHIS) AR-Rasyidan Smp n 8 Rangkasbitung merupakan salah satu-satunya organisasi resmi di bidang dakwah Islam bagi siswa dan siswi muslimi. ROHIS AR-Rasyidan bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan Islam sesuai pemahaman generasi salafus salih serta mempererat ukhuwah Islamiyah bagi bagi siswa-siswi muslim baik di lingkungan Smp n 8 Rangkasbitung maupun ke lingkungan luar sekolah.

VISI

Terwujudnya Kerohanian Islam Smp n 8 Rangkasbitungsebagai pusat kebijakan dan aktivitas da’wah sekolah yang mampu berperan sebagai ghazwul fikr dalam rangka membentuk lingkungan Islami.

MISI

1. Sebagai pusat kebijakan & aktivitas da’wah sekolah

a. Tempat dirumuskannya strategi dan tahapan da’wah di sekolah

b. Sebagai suplier kader da’wah Islam diberbagai organisasi-organisasi sekolah lainnya

2. Berperan sebagai irhabul fikr

a. Mengorganisir kegiatan da’wah sekolah

b. Menjalankan da’wah melalui program kerja yang telah disusun bersama

c. Menjalankan da’wah fardhiyyah

3. Membentuk lingkungan islami

Smp n 8 Rangkasbitung akan menjadi lingkungan dengan nuansa  Islami yang kental, yang senantiasa  diridloi Allah dengan Ukhuwwah Islamiyyah dan Kultur Islaminya.

 

 

 

 

 

PROGRAM KERJA

ROHIS AR-Rasyidan  mempunyai Program Kerja (Proker) yang dibagi meliputi Kegiatan Mingguan, Kegiatan Bulanan, dan Kegiatan Tahunan.

Program Mingguan

 1. Mentoring Agama Islam
 2. Liqo’
 3. Iqra’

Program Bulanan

 1. Penerbitan Buletin Ar-rasyidan
 2. Upgrading Skill
 3. Malam Bina Iman dan Taqwa (MABIT)

Program Tahunan

 1. Gema Ramadhan AR-Rasyidan(RERAI) :: Program intensif bulan suci Ramadhan
 2. Gema Izzatul Adha (GIA) :: Program khusus hari raya Idul Adha
 3. Muktamar dan Training Center (TC) :: Program kaderisasi dan reorganisasi kepengurusan
 4. MABIT Penutupan Mentoring
 5. Salam Awal AR-Rasyidan (SA’I) :: Program penyambutan siswa baru
 6. Studi Banding
 7. Bhakti Sosial dan Bazaar :: Program ROHIS bersama masyarakat

 

STRUKTUR ORGANISASI PERIODE 2011-2012

 

Penanggungjawab

Pembina

Ketua Departemen Pendidikan dan Dakwah Islam

Ketua Departemen SARANA PRASARANA

Ketua Departemen Kreasi dan Seni

Ketua Departemen Takmir

Ketua Departemen Peringatan Hari Besar Islam

Ketua Departemen Keuangan dan Kewirausahaan

Ketua Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi

Ketua Departemen HUMAS Rohis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KERJA MASING MASING BIDANG

 1. 1.         Bidang pendidikan dan dakwah islam
 •  Mengadakan Pengajian Jumat pagi bagi siswa siswi Smp n 8 Rangkasbitung
 • Mengadakan Sholat Dzuhur berjamaah
 • Mengadakan Sholat jumat berjamaah
 •  Mengadakan MABIT
 • Mengadakan Pesantren Kilat
 • Mengadakan Hari besar keagamaan Islam
 • Mengadakan mentoring bekerja sama dengan bidang keilmuan
 • Mengadakan LDKR
 • Mengadakan wisata dakwah bekerja sama dengan bidang keilmuan
 • Mengadakan buka puasa bersama
 •  Mengadakan puasa sunnah bersama di kalangan sesama pengurus ROHIS
 • Mengadakan mini MTQ tingkat pelajar  bekerja sama dengan ROHIS sekolah lain
 •  Mengadakan Sholat sunnah Dhuha berjamaah
 • Pembacaan  Fadhilah amal setelah sholat jumat dan sholat dzuhur
 • Mengadakan takbiran keliling bekerja sama dengan OSIS
 • Penjadwalan Bilal pada sholat jumat

 

BIDANG 2 (KESEJAHTERAAN MESJID / TAKMIR )

 • Pembersihan kipas angin
 • Perbaikan keran air
 • Penyediaan alat-alat kebersihan mesjid
 • Mencuci sajadah dan perlengkapan sholat
 • Mengadakan gotong royong secara rutin
 • Perbaikan atap mesjid
 • Membuat daftar piket
 •  Penaikan speaker
 • Pembelian gantungan mukenah dan pembuatan pembatas 
 • Pembuatan himbauan inventaris masjid
 • Perapihan kabel-kabel speaker

 

BIDANG 3 (TEKHNOLOGI INFORMASI )

 • Memperbaharui perpustakaan mesjid
 •  Mempekenalkan ROHIS kepada siswa baru Smp n 8 Rangkasbitung
 • Mengadakan lomba-lomba bernuansakan Islam bekerja sama dengan bidang seni dan kreasi
 • Menyediakan materi mading dua bulan sekali bekerja sama dengan bidang Seni dan Kreasi
 • Membagikan yasin setiap pengajian jumat
 • Mengadakan kegiatan pertukaran jilbab dalam rangka memperingati hari lahir Siti Khadijah
 • Mengadakan mentoring bekerja sama dengan bidang Iman dan Takwa
 • Mengadakan wisata dakwah bekerja sama dengan bidang Iman dan Takwa

 

BIDANG 4 (SARANA DAN PRASARANA)

 • Membuat kontak infak
 • Pembuatan inventars masjid
 • Pembuatan jadwal shalat
 • pembuatan pembatas shalat bekerja sama dengan bidang kesejahteraan masjid
 • Pengantian jam dan kipas angin

 

 

BIDANG 5 (HUMAS)

 • Menginformasikan segala bentuk kegiatan ROHIS
 • Mengutus peserta dalam lomba Islami
 • Mempekenalkan ROHIS kepada siswa baru Smp n 8 Rangkasbitung bekerja sama dengan Bidang Keilmuan
 • Mengundang khatib untuk mengisi Ceramah Sholat Jumat
 • Menjalin kerja sama dengan ROHIS sekolah lain atau organisasi keislaman
 • Mengperbarui Blog Rohis bekerja sama dengan bidan seni dan kreasi

 

BIDANG 6 (SENI DAN  KREASI)

 • Memperbaiki papan mading ROHIS
 • Mengganti mading  secara rutin bekerja sama dengan bidang Keilmuan
 • Mengadakan lomba kaligrafi, cerdas cermat bertemakan Islam baik dalam lingkup Smp atau tingkat kota
 • Mengeksiskan grup nasyid Smp n 8 Rangkasbitung
 •  Membuat seragam ROHIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KERJA KEROHANIAN

ROHIS AR-RASYDAN

TAHUN 2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan