imagesMASIH BERANI MENINGGALKAN SHALAT ?

Allah Ta’ala berfirman,

 “Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui al ghoyya, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh.” (QS. Maryam : 59-60)

Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhuma mengatakan bahwa ‘ghoyya’ dalam ayat tersebut adalah sungai di Jahannam yang makanannya sangat menjijikkan, yang tempatnya sangat dalam. (Ash Sholah, hal.

Terdapat beberapa hadits yang membicarakan masalah ini.

Dari Jabir bin ‘Abdillah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ

“(Pembatas) antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan shalat.” (HR. Muslim no. 257).

Dari Tsauban radhiyallahu ‘anhu -bekas budak Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam-, beliau mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ وَالإِيْمَانِ الصَّلَاةُ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ

“Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah shalat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan.” (HR. Ath Thobariy dengan sanad shohih. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini shohih. Lihat Shohih At Targib wa At Tarhib no. 566).

Diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

رَأْسُالأَمْرِالإِسْلاَمُوَعَمُودُهُالصَّلاَةُ

”Inti (pokok) segala perkara adalah Islam dan tiangnya (penopangnya) adalah shalat.” (HR. Tirmidzi no. 2825.

“Orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibanding dengan orang yang membakar 70 buah Al-Qur’an, membunuh 70 nabi dan bersetubuh dengan ibunya di dalam Ka’bah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat sehingga terlewat waktu, kemudian ia mengqadanya, maka ia akan disiksa dalam neraka selama satu huqub. Satu huqub adalah delapan puluh tahun. Satu tahun terdiri dari 360 hari, sedangkan satu hari diakherat perbandingannya adalah seribu tahun di dunia.

“Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah shalatnya. Apabila shalatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila shalatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari shalat wajibnya, Allah Tabaroka wa Ta’ala mengatakan,’Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan shalat sunnah?’ Maka shalat sunnah tersebut akan menyempurnakan shalat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu.”

(AL-HADIST)

Itu baru salah satu akibat meninggalkan solat yg dirasakan di alam kubur, belum lagi kerugian yg diterima di dunia dan di akhirat. Perlu diketahui bahwa meninggalkan solat 5 waktu itu dosanya lebih besar daripada dosa berzinah..Berikut akan saya jabarkan agar lebih mudah dimengerti :

Siksa di Dunia Orang yang Meninggalkan Solat Fardhu :

 1. Allah  mengurangi keberkatan umurnya.
 2. Allah akan mempersulit rezekinya.
 3. Allah akan menghilangkan tanda/cahaya orang soleh dari raut mulanya.
 4. Orang yang meninggalkan solat tidak mempunyai tempat di dalam Islam.
 5. Perbuatan baik yg dilakukannya, tidak akan diberi pahala oleh Allah
 6. Allah tidak akan mengabulkan doanya.

Siksa Orang yang Meninggalkan Solat Fardhu Ketika Menghadapi Kematian (Sakaratul Maut) :

 1. Orang yang meninggalkan shalat akan menghadapi sakaratul maut dalam keadaan hina.
 2. Meninggal dalam keadaan yang sangat lapar.
 3. Meninggal dalam keadaan yang sangat haus.

Siksa Orang yang Meninggalkan Solat Fardhu di Dalam Kubur :

 1. Allah SWT akan menyempitkan kuburannya.
 2. Kuburannya akan sangat gelap.
 3. Disiksa sampai hari kiamat tiba.

Siksa Orang yang Meninggalkan Solat Fardhu Ketika Bertemu Allah :

 1. Orang yang meninggalkan shalat di hari kiamat akan dibelenggu oleh malaikat.
 2. Allah SWT tidak akan memandangnya dengan kasih sayang.
 3. Allah SWT tidak akan mengampunkan dosa dosanya dan akan di azab sangat pedih di neraka.

Nauzubillah!! Semoga hal2 itu tidak menimpa kita. Sekarang dosa yg didapat per- satu solat lima waktu adalah :

Dosa Meninggalkan Solat Fardhu :

 1. Solat Subuh : satu kali meninggalkan akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun yang sama    dengan 60.000 tahun di dunia.
 2. Solat Zuhur : satu kalo meninggalkan dosanya sama dengan membunuh 1.000 orang umat islam.
 3. Solat Ashar : satu kali meninggalkan dosanya sama dengan menutup/meruntuhkan ka’bah.
 4. Solat Magrib : satu kali meninggalkan dosanya sama dengan berzina dengan orangtua.
 5. Solat Isya : satu kali meninggalkan tidak akan di ridhoi Allah SWT tinggal di bumi atau di bawah langit serta makan dan minum dari nikmatnya.

AYO..JANGAN PERNAH MENINGGALKAN SHALAT….!!!!

Iklan